BSL blev oprindeligt stiftet i 2007 med Jesper Børthy og Søren Schriver som fælles ejere. Jesper og Søren var begge selvstændige og ønskede at skabe et firma der, med byggeledelse som hovedkompetence, tillige besad de nødvendige tekniske kapaciteter til at kunne håndtere såvel de gængse arkitektdiscipliner som de tekniske installationer.

Den 1. januar 2018 blev ejerkredsen udvidet med Martin Lundemann. Martin har mange års erfaring med projekterings-, projekt- og byggeledelse og har med sit arbejde i bygherre- og fuldserviceorganisationer en solid kompetence inden for strategisk og kommerciel bygherrerådgivning for den professionelle ejendomsinvestor. Martin arbejder typisk på bygherres vegne, og kan håndtere eller bistå med alt fra strategisk håndtering af udlejningsforløbet, projekteringsforløbet, selve udførslen og overdragelsen til færdigt idriftsat ejendom eller lejemål.

Børthy・Schriver・Lundemann har gennemgået en positiv udvikling og udgør i dag 9 fastansatte medarbejdere og 2 konsulenter, som vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde med gennem en årrække.