Børthy・Schriver・Lundemann (BSL) er en uafhængig rådgivningsvirksomhed med speciale i strategisk og kommerciel bygherrerådgivning, projekteringsledelse samt projekt- og byggeledelse under udførelsen af alle typer byggerier, hvad end der er tale om nybyggeri eller renovering.

Børthy・Schriver・Lundemann har en bred viden inden for koordinering og styring af de arkitektur- og byggerelaterede fag, da de fleste ansatte har en håndværksmæssig baggrund. Derudover besidder vi i BSL en specialviden omkring de mere komplekse tekniske installationer inden for El-anlæg, såsom CTS, IBI/ABA/AIA/ADK og ITV-installationer tillige med varme, ventilation og køl – hvilke anlæg der typisk, økonomisk set, udgør en stadig større del af den samlede byggesum.

Vi yder altid en loyal indsats over for vores kunder, uanset projektets art og omfang.
For BSL er det et succeskriterie i ethvert projekt altid at overholde bygherrens ønsker til kvalitet, økonomi og tidsramme.

Børthy・Schriver・Lundemann udfører ligeledes sikkerhedskoordinering (P+B) og herunder udarbejdelse af en kortfattet, overskuelig plan for sikkerhed og sundhed (PSS), sikkerhedsrundderinger samt udarbejdelse af detaljerede byggepladsplaner for alle typer byggerier.